Spada przyzwolenie na bicie dzieci. Na Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę ogłasza wyniki najnowszych badań

Spada przyzwolenie na bicie dzieci. Na Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę ogłasza wyniki najnowszych badań

Opublikowany

Według najnowszych badań[1] Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) na temat kar fizycznych wobec dzieci, spada przyzwolenie na ich stosowanie wśród Polaków, choć klaps jest ciągle popularną metodą wychowawczą. Większość badanych przynajmniej raz była świadkiem bicia dziecka przez rodzica. Niemal połowa z nich chciała wtedy zareagować, ale nie wiedzieli, jakie działania podjąć. 

Wyniki najnowszego badania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę „Kary fizyczne wobec dzieci”, pokazują, że Polacy są coraz bardziej przekonani do wychowania dzieci bez przemocy. Jedynie 2% badanych uważa, że kara fizyczna może być stosowana zawsze, kiedy rodzic uzna to za potrzebne. W 2013 roku tego zdania było aż 9% Polaków.  Jednocześnie prawie połowa badanych (49%) uważa, że nigdy nie wolno uderzyć dziecka (w 2013 – 47%).

Wyniki badania pokazują, że znacząco spada społeczne przyzwolenie na stosowanie kar fizycznych wobec dzieci jako metody wychowawczej – mówi dr Monika Sajkowska, prezeska Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. To efekt wielu czynników, w tym z pewnością wprowadzenia prawnego zakazu bicia dzieci oraz działań informacyjnych i edukacyjnych promujących wychowanie bez przemocy i rozwijających kompetencje rodzicielskie.

Mimo niskiego stopnia przyzwolenia na bicie dzieci, klaps jest ciągle popularną metodą wychowawczą. Stosuje go jedna czwarta rodziców (26%). Jako powód najczęściej wskazują zdenerwowanie, zmęczenie lub poczucie bezradności. Jeszcze więcej rodziców (55%) sięga po karcenie słowne (krytykowanie, krzyk, grożenie), a niemal trzy czwarte (72%) dyscyplinuje dziecko zakazami, takimi jak np. zakaz zabawy, czy zakaz spotykania się z innymi dziećmi.

Większość polskich rodziców jest przekonanych, że kara jest najskuteczniejszą metodą dyscyplinowania dzieci. Brakuje przekonania, wiedzy i umiejętności związanych z pozytywnymi metodami wychowawczymi, bazującymi na podmiotowym traktowaniu dziecka – dodaje dr Sajkowska.

Zdecydowana większość dorosłych Polaków (82%) przynajmniej raz była świadkiem stosowania kary fizycznej wobec dziecka. Prawie połowa z nich (46%) miała gotowość zareagowania, ale hamował ich brak wiedzy, jak to zrobić lub uznawali, że była to prywatna sprawa rodziny. Społeczna edukacja w tym zakresie jest dużą potrzebą.
Badanie wykazało również umiarkowaną znajomość przepisów prawnych regulujących stosowanie kar fizycznych wobec dzieci. Jedynie 61% dorosłych Polaków wie, że w naszym kraju obowiązuje zakaz bicia dzieci. Jednocześnie co trzeci badany (2017 – 35%, 2013 – 33%) uważa, że kwestia stosowania kar fizycznych wobec dzieci nie powinna być regulowana przez prawo.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę od 26 lat działa na rzecz eliminacji fizycznego karcenia dzieci. Cieszy nas, że maleje społeczne przyzwolenie na stosowanie takich metod wychowawczych. Jesteśmy jednak świadomi, że ciągle jest wiele do zrobienia w zakresie edukowania i wspierania rodziców oraz społecznej edukacji społeczeństwa na temat reagowania w przypadkach bicia dzieci – mówi dr Sajkowska.

Raport z badań dostępny jest na stronie fdds.pl.
Badanie zostało przeprowadzone w ramach projektu Komisji Europejskiej DAPHNE „From policy to reality – changing attitudes and practice from corporal punishment to safeguarding children”.
[1] Badanie Kantar Millward Brown S.A. przeprowadzone na zlecenie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w sierpniu 2017 roku, CAWI, N=1005; dane opublikowane 17/11/17.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Załączniki

Pobierz wszystkie

Kary fizyczne wobec dzieci_ raport_Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę_2017.PDF

pdf | 1,53 MB

Pobierz
Powiązane artykuły
Wychowuj bez klapsów! Rusza nowa kampania Fundacji Dajemy Dzieciom: „Potrafię się zatrzymać”!

temu

Twoje dziecko wpada w złość, histerię, krzyczy, tupie, a ty czujesz, że jeszcze kilka sekund i zaczniesz robić to samo… lub dasz mu klapsa? Z badań  Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę wynika, że niemal połowa dorosłych Polaków sądzi, że są sytuacje, w których można uderzyć dziecko za karę. Większość nie uważa, że klaps jest skuteczną metodą wychowawczą, ale nie wie, co można zrobić zamiast. Nowa kampania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę “Potrafię się zatrzymać” ma zachęcić rodziców do zatrzymania się, kiedy nerwy biorą górę i poszukiwania konstruktywnych sposobów na opanowanie swoich emocji w trudnych sytuacjach wychowawczych.
To oni dają dzieciom siłę! Założyciele Stowarzyszenia Piękne Anioły, Fundacji Gajusz oraz Stowarzyszenia „Moc Wsparcia” wyróżnieni podczas Gali Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman, organizowanej przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę

temu

28 czerwca, w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, nagrodzono osoby zasłużone w działalności na rzecz pomocy dzieciom.  Laureatką Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman została Katarzyna Konewecka-Hołój, założycielka i szefowa Stowarzyszenia Piękne Anioły, które w ciągu 5 lat wyremontowało i wyposażyło ponad 200 pokoi dla dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i finansowej, a także około 15 sal w dziecięcych szpitalach czy hospicjach. Kapituła Nagrody wyróżniła ponadto dwóch finalistów: Tisę Żawrocką-Kwiatkowską, prezeskę Fundacji Gajusz i interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego Tuli Luli oraz Adriana Drdzenia ze Stowarzyszenia „Moc Wsparcia".  
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę otwiera w Warszawie specjalistyczną placówkę pomocową dla dzieci krzywdzonych – Centrum Pomocy Dzieciom

temu

Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Warszawie właśnie rozpoczyna swoją działalność. Nowa placówka zaoferuje kompleksową pomoc: psychologiczną, prawną oraz medyczną dzieciom – ofiarom przemocy lub wykorzystywania i ich rodzinom.
Nowy raport z badania polskich studentów: silny związek pomiędzy negatywnymi doświadczeniami w dzieciństwie a zachowaniami ryzykownymi dla zdrowia

temu

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zrealizowała na zlecenie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Ministerstwa Zdrowia badanie wśród polskich studentów (18-25 lat) pod kątem związku negatywnych doświadczeń w dzieciństwie i zachowań szkodliwych dla zdrowia. Właśnie został opublikowany raport, który prezentuje te dane. 
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.