„Chroń dziecko w sieci”. Rozpoczęła się ogólnopolska kampania na rzecz ochrony dzieci przed szkodliwymi treściami