Apel do Ministra Zdrowia w sprawie zapewnienia dzieciom opieki rodziców podczas pobytu szpitalu także w stanie epidemii