16 wiodących organizacji pozarządowych, pomagających dzieciom powołało Krajową Koalicję na rzecz Ochrony Dzieci