Warszawskie Centrum Opieki Medycznej „KOPERNIK” pionierem w zakresie standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem w placówkach medycznych