Digital Youth Forum 2023, czyli jak konstruktywnie i bezpiecznie korzystać z internetu. 750 młodych osób na widowni, tysiące w klasach w całej Polsce i Ukrainie