Czas na szybkie działanie. Społeczeństwo domaga się uchwalenia tak zwanej ustawy Kamilka z Częstochowy