Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę dołącza do manifestu kampanii "Ratujmy ludzi na granicy"