Zielone Centrum Pomocy Dzieciom – nowatorski projekt Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę