Musimy chronić dzieci przed przemocą! List otwarty do Premier RP, Pani Beaty Szydło

Musimy chronić dzieci przed przemocą! List otwarty do Premier RP, Pani Beaty Szydło

Opublikowany

 

Szanowna Pani Premier,

W ostatnich dniach wstrząsnęły nami tragedie z Łodzi – zakatowanej na śmierć 4-letniej dziewczynki  i hospitalizowanego z powodu maltretowania 3-miesięcznego niemowlęcia. Zamarliśmy. Bo kogo nie porusza wyobrażenie małego, bezbronnego dziecka katowanego, cierpiącego, opuszczonego przez wszystkich, którzy mogliby temu zapobiec? Wyrażamy swoje oburzenie w rozmowach, w internetowych komentarzach. I co dalej? Sprawy zostaną zbadane przez odpowiednie służby i instytucje, zgodnie z obowiązującymi regulacjami i procedurami. Ale to nie wystarczy! To nie zwiększy bezpieczeństwa innych dzieci – ofiar przemocy w Polsce. Nie zatrzyma ich cierpienia i kolejnych tragedii.

Najwyższy czas, by uwaga państwa, społeczeństwa i mediów zwróciła się ku ochronie dzieci przed przemocą. Czas na poważną dyskusję, decyzje legislacyjne i zmiany, które zapewnią ochronę dzieciom w Polsce. Żadne światopoglądowe różnice, czy polityczne interesy, nie mogą nas różnić, gdy chodzi o bezpieczeństwo dzieci, o ich zdrowie i życie.

Tragiczne losy dzieci z Łodzi pokazują, jak niedoskonały jest w Polsce system ochrony dzieci. Oto tylko kilka faktów i refleksji:

• Dzieci do 3. roku życia to grupa największego ryzyka urazów i śmierci w wyniku przemocy opiekunów.

• Co piąte dziecko w Polsce doświadcza przemocy fizycznej ze strony osób dorosłych. To trzykrotnie więcej niż np. w Wielkiej Brytanii.

• Nie mamy w Polsce systemu zapobiegania przemocy wobec dzieci w rodzinie – powszechnej edukacji i wsparcia dla młodych rodziców, systematycznego wspierania rodzin ryzyka, monitorowania sytuacji dzieci, które doświadczyły krzywdzenia. Nie mamy obligatoryjnych standardów ochrony dzieci przed przemocą w placówkach opiekuńczych i oświatowych. Nie mamy specjalistycznych służb ochrony dzieci, badających zgłaszane podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone.

• Żadna instytucja w Polsce nie zajmuje się systemowo problemem nienaturalnych śmierci dzieci. Brakuje badań trafności klasyfikowania przyczyn śmierci dzieci, interdyscyplinarnych diagnoz przypadków śmierci w wyniku maltretowania, weryfikacji statystyk przyczyn śmierci dzieci, działań profilaktycznych.

Niekwestionowane jest znaczenie więzi i kontaktu dzieci z najbliższymi i wartości, jaką jest rodzina. Groźne jest jednak przekonanie, że zła czy dobra, ale jedynie rodzina jest zawsze optymalnym środowiskiem wychowawczym dla dziecka. Przypadki dzieci z Łodzi pokazują, czego może doświadczyć w rodzinie dziecko, jak drastycznie mogą krzywdzić je najbliżsi. Tymczasem oskarżenia pracowników socjalnych i sądów rodzinnych o bezpodstawne odbieranie dzieci z rodzin „z biedy”, poparte nietrafnymi diagnozami skali tego problemu, powodują, że, coraz częściej, służby odpowiedzialne za interwencję chroniącą dzieci przed przemocą, obawiają się ją podejmować.

Dzieci są naszym największym dobrem. Takie stwierdzenie nie może pozostawać jedynie sloganem. Dzieci mają prawo do życia bez przemocy, do bezpieczeństwa i godności. Potrzebujemy znaczącej, przełomowej zmiany w systemowej ochronie dzieci przed przemocą. Nie jest ona łatwa – wymaga eksperckiej koncepcji, mądrych rządzących i funduszy. Ale jest realna i konieczna.

Oliwia z Łodzi nie żyje. Pamiętajmy o tym i zróbmy wszystko, żeby inne dzieci nie podzieliły jej losu. W wielu krajach właśnie tragiczne przypadki śmierci maltretowanych dzieci zmobilizowały rządy do przełomowych zmian legislacyjnych. Szokujący przypadek zakatowanego dziecka leżał u źródeł uchwalenia amerykańskiej ustawy CAPTA z 1974 r., która kompleksowo uregulowała ochronę dzieci przed przemocą. W 2004 r. w Wielkiej Brytanii ustawa Children Act stworzyła prawne ramy dla rządowego programu ochrony dzieci po głośnej sprawie 8-letniej Victorii Climbie, maltretowanej przez wiele miesięcy, zanim zmarła w wyniku urazów. Stało się zło, ale rządy nie pozostały obojętne.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) deklaruje gotowość współpracy z Rządem, bazując na 25-letnim doświadczeniu pracy na rzecz ochrony dzieci przed przemocą. Jesteśmy przekonani, że podobne deklaracje złożą również inne organizacje pozarządowe, których misją jest wspieranie rodzin i dzieci.

Z poważaniem,
Monika Sajkowska
Prezeska Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę  
Musimy chronić dzieci przed przemocą! List otwarty do Premier RP

Udostępnij

Powiązane artykuły
Rusza Offline Challenge

temu

16 października rusza „Offline Challenge” - akcja społeczna poświęcona problemowi nadużywania internetu i urządzeń elektronicznych przez dzieci i młodzież. Kampania oparta została na formule internetowego „challenge”, czyli wyzwania do podjęcia konkretnego i wymagającego
Wychowuj bez klapsów! Rusza nowa kampania Fundacji Dajemy Dzieciom: „Potrafię się zatrzymać”!

temu

Twoje dziecko wpada w złość, histerię, krzyczy, tupie, a ty czujesz, że jeszcze kilka sekund i zaczniesz robić to samo… lub dasz mu klapsa? Z badań  Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę wynika, że niemal połowa dorosłych Polaków sądzi, że są sytuacje, w których można uderzyć dziecko za karę. Większość nie uważa, że klaps jest skuteczną metodą wychowawczą, ale nie wie, co można zrobić zamiast. Nowa kampania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę “Potrafię się zatrzymać” ma zachęcić rodziców do zatrzymania się, kiedy nerwy biorą górę i poszukiwania konstruktywnych sposobów na opanowanie swoich emocji w trudnych sytuacjach wychowawczych.
To oni dają dzieciom siłę! Założyciele Stowarzyszenia Piękne Anioły, Fundacji Gajusz oraz Stowarzyszenia „Moc Wsparcia” wyróżnieni podczas Gali Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman, organizowanej przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę

temu

28 czerwca, w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, nagrodzono osoby zasłużone w działalności na rzecz pomocy dzieciom.  Laureatką Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman została Katarzyna Konewecka-Hołój, założycielka i szefowa Stowarzyszenia Piękne Anioły, które w ciągu 5 lat wyremontowało i wyposażyło ponad 200 pokoi dla dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i finansowej, a także około 15 sal w dziecięcych szpitalach czy hospicjach. Kapituła Nagrody wyróżniła ponadto dwóch finalistów: Tisę Żawrocką-Kwiatkowską, prezeskę Fundacji Gajusz i interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego Tuli Luli oraz Adriana Drdzenia ze Stowarzyszenia „Moc Wsparcia".  
Digital Youth Forum już dziś w Warszawie

temu

Już dziś blisko 400 młodych ludzi zgromadzonych w Centrum Nauki Kopernik i prawie 6000 uczniów przed ekranami w szkołach weźmie udział w wyjątkowym wydarzeniu poświęconym pozytywnemu wykorzystaniu nowych technologii i bezpieczeństwu online – Digital Youth Forum (DYF). Wydarzenie, organizowane jest już po raz trzeci przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę przy wsparciu partnerów – m.in. Fundacji Orange (Główny partner) i Facebooka (Partner strategiczny).
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.