Musimy chronić dzieci przed przemocą! List otwarty do Premier RP, Pani Beaty Szydło